Liamo nuomone, tikslus galima pasiekti susibūrus į bendruomenę.

Europa man reiškia, kad bendruomenėje galima pasiekti tokių tikslų, kurių vienas individas pasiekti neįstengtų.

„Europa man reiškia, kad bendruomenėje galima pasiekti tokių tikslų, kurių vienas individas pasiekti neįstengtų. Dėl šios priežasties pradėjau dėti pastangas, kad būtų sprendžiamos ES problemos. 2019 m. dalyvaudamas „Erasmus+“ jaunimo mainuose įsitraukiau į esamekartu.eu veiklą. 

Projektas „ROOF – ROUTES OF OUR FUTURE“ padarė kelis stebuklus: daugiau kaip 80 nuostabių žmonių iš 14 skirtingų šalių susibūrė draugėn, kad apkeliautų dviračiu kraštus, kuriuose niekada anksčiau nekeliavo, ir kad parodytų, jog jauniems žmonėms rūpi solidarumas, kultūra ir lyčių lygybė, kad svarbu puoselėti atidų požiūrį į gamtą, siekiant išsaugoti ES atsparumą, ir kad galimybė pasinaudoti savo balsu yra ypatingas turtas, o susivienijusios bendruomenės balsas gali įgauti ypatingą svorį.

ES yra margaspalvis uostas, kuriame neabejotinai vyksta vienas dalykas: mainai. Žmonės palaiko tarpusavio santykius, kuria pasitikėjimą ir girdi vieni kitus. Įkvėpimo semiuosi iš daugelio žmonių bendros veiklos, jei pavyksta sustiprinti bendrą gerovės tikslą, sustiprėja ir kiekvieno individo teisės. Bendruomenėje pajuntame savo ribas ir imame suprasti save, taip pat tam tikra prasme savo bendraminčius.

Geras pavyzdys yra sportas, kuriam tenka ypatinga vieta mūsų visuomenėje, jis atspindi visuomenės struktūras, normas ir vertybes. Manau, kad sportuojant gali būti stiprinamas įvairių tautų vienybės jausmas, visos žmonių grupės gali atiduoti savo balsą, kuris atstovautų jų interesams arba prisidėtų prie jų matomumo. Šią bendrystę Europoje reikia stiprinti, skatinant tarpkultūrinius mainus ir didinant sąmoningumą apie žmogaus prigimties įvairovę sporto srityje.“